Naar aanleiding van de maatregelen die onze regering heeft genomen om de verspreiding van het virus in te dijken, werden ook de aanbevelingen voor de Belgische uitvaartsector bijgesteld.

 

Dit zijn de aanbevelingen voor de Belgische uitvaartsector.

Bloemenwinkels, showrooms en ontmoetingsplaatsen worden gesloten.

Telewerk wordt de nieuwe norm. Als telewerk niet mogelijk is, moeten de regels van “social distancing” tussen de werknemers worden gerespecteerd.

De formaliteiten dienen voornamelijk digitaal te worden geregeld teneinde de verplaatsingen te beperken.

 

Afspraken maken en het regelen van uitvaarten

Met het oog op telewerk, zal het eerste contact met de familie uitsluitend telefonisch verlopen en het tweede contact indien nodig op afspraak.

Vermits alle informatie telefonisch wordt doorgegeven, mag er alleen voor de keuze van de kist eventueel nog een afspraak worden gemaakt, tenzij u dat bijvoorbeeld via Skype kan regelen.

Het aantal mensen dat ter plaatse komt om de uitvaart te regelen dient zich te beperken tot 2 personen. Alle contact met risicopersonen dient te worden vermeden.

Ontvang de mensen bij voorkeur in een zaal dan in een klein kantoor.

 

De bezoeken aan het uitvaartcentrum  

Het brengen van een laatste groet in het uitvaartcentrum gebeurt enkel op afspraak gedurende maximum 1 uur en in intieme kring (naaste familie en belangrijkste personen).

Maximum 5 bezoekers mogen zich tegelijkertijd in dezelfde ruimte bevinden, voor zover de regels van “social distancing” kunnen worden gerespecteerd.

Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje.

De stoelen dienen op voldoende afstand van elkaar te staan.

Wij raden mensen boven de 70 jaar of met een zwakke gezondheid aan om zich niet te verplaatsen naar het uitvaartcentrum.

De wijwaterkwast wordt verwijderd en de zegening van de overledene gebeurt met een knikje of een kruisteken.

 

Koffietafel

Koffietafels, uitvaartrecepties en -banketten zijn verboden.

 

Vertrek vanuit het uitvaartcentrum naar de plaats van de plechtigheid of de begraafplaats

Bij de ophaling van de overledene door de lijkwagen mogen maximum 20 personen aanwezig zijn (met inbegrip van het personeel van het uitvaartcentrum) en voor zover dat ter plaatse mogelijk is.

De social distancing moet worden nageleefd.

Vrienden en buren kunnen hun medeleven betuigen op de sociale media of op de website van de begrafenisonderneming.

 

Uitvaartplechtigheid en aula

Omdat bijeenkomsten niet zijn toegestaan, dient de uitvaartplechtigheid te worden ingekort (maximum 45 minuten).

Ze mag slechts worden bijgewoond door maximum 20 personen (met inbegrip van het personeel van het uitvaartcentrum). Dat aantal dient minder te zijn dan 20 als de regels inzake social distancing (1,5 m afstand) niet kunnen worden gerespecteerd.

Er dient voldoende ruimte tussen de stoelen te worden voorzien met het oog op de social distancing.

Een eerbetoon is nog altijd mogelijk op een later tijdstip na afloop van deze sanitaire crisis.

 

Begraafplaats en/of overhandiging van de as

Omhelzingen en handdrukken worden vervangen door een hand op het hart en/of een knikje.

Geef de voorkeur aan een knikje of een kruisteken bij de laatste groet aan de overledene.

Voorzie de nodige social distance tussen de mensen.

 

Crematoria

Uitzonderlijke maatregelen zullen worden genomen door de verschillende crematoria.

We vragen u om deze strikt na te leven.

De crematoria moeten voldoen aan de federale richtlijnen en alles in het werk stellen om het afscheid mogelijk te maken.

 

Dienstvoertuigen

Lijkwagens of voertuigen voor de overbrenging van de overledene hebben maximaal 2 personen aan boord.

 

We hopen dat deze crisis snel weer voorbij is en rekenen erop dat alle begrafenisondernemers de families op een waardige manier zullen begeleiden en hen, ondanks de omstandigheden, zullen helpen om het rouwproces zo sereen mogelijk te laten verlopen.

 

Uw vertrouwde partner sinds 1934.
We helpen u bij de voorbereiding
en begeleiden u bij het heengaan
van uw dierbare.


- begrafenissen en crematies
- planning en begeleiding van plechtigheden
- administratieve formaliteiten
- rouwdrukwerk
- bloemenmontages
- grafmonumenten en versieringen
- uitvaartverzekering